Một sự tự hào cho Công ty TNHH A.67, chúng tôi đã chính thức trở thành đối tác sản xuất và phân phối trục Technol Roll Japan ở Việt Nam. Qua nhiều lần kiểm định về chất lượng, kỹ thuật, sản xuất,… Công Ty A.67 đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu của đơn vị Techno Roll Japan. Từ đó, trở thành đối tác thứ 11 của Techno Roll.

Với sự hợp tác trên Công Ty TNHH A.67 và Technol Roll mang đến những sản phẩm chất lượng cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now