Tag Archives: trục nước

Tầm Quan Trọng Của Trục Nước Trong In Offset

Trục nước dampening roll

Trục nước (dampening roll) trong in offset rất quan trọng và đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự thành công trong quá trình in. Chức năng chính của nó là lấy một lượng vừa đủ dung dịch làm ẩm hoặc nước cồn lên các vùng không có hình ảnh của tấm in. …

Call Now